Skip to main content

PRIVACYBELEID

MEEST RECENTE UPDATE: 18 februari 2021

 

1.BELANGRIJKE INFORMATIE EN INLEIDING OVER WIE WIJ ZIJN
Deze website wordt beheerd door AETN UK (“AETN”, “wij”, “we" of “ons/onze”).

We respecteren uw privacy en doen onze uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Dit Privacybeleid zet uiteen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze Website(s) bezoekt (inclusief blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk en lifetimetv.co.uk, en hun internationale versies zoals vermeld aan het einde van dit Privacybeleid) of welke andere van onze Digitale Media dan ook, en legt u uw privacyrechten uit en hoe de wet u beschermt.

 

DOELEINDE

Dit Privacybeleid beoogt u informatie te geven over hoe wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u, die wij verkrijgen wanneer u gebruikmaakt van onze Websites, applicaties, widgets, blogs, games en andere online of digitale diensten die wij aanbieden aan onze gebruikers (“Digitale Media”), inclusief gegevens die u verstrekt via onze Website(s) en/of Digitale Media wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of deelneemt aan bijvoorbeeld een wedstrijd, verzamelen en verwerken, wat opslaan, gebruiken en delen betekent.

Onze Websites zijn niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van kinderen wordt verder uitgelegd in onderstaand gedeelte 7, onder het kopje “Privacy van kinderen”.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest, evenals enig ander privacybeleid of eerlijk verwerkingsbeleid dat wij op specifieke momenten beschikbaar kunnen stellen wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid is een aanvulling op eerdere kennisgevingen en privacybeleid en is niet bedoeld ter vervanging.

 

CONTROLLER

De data controller van uw persoonlijke gegevens is AETN UK, Company Number 03105704, op 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londen W6 9YN, het Verenigd Koninkrijk.

 

Als u vragen of zorgen heeft omtrent uw privacy of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan a.u.b. contact met ons op via feedback@aenetworks.co.uk.

 

 

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE EN WAAROM?
De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen vallen grotendeels in de onderstaande categorieën:

  • Informatie die u vrijwillig verstrekt/Rechtstreekse interacties

Bepaalde delen van onze Websites en Digitale Media kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: we kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken (m.a.w. naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) plus uw gender en leeftijd om een account aan te maken bij ons (op dit punt stelt u een gebruikersnaam en wachtwoord in), om uzelf te abonneren op marketingberichten van ons, te stemmen in enquêtes, prijzen te ontvangen en/of vragen aan ons te stellen en wat dies meer zij. Indien u een vraag naar ons stuurt, of op enige andere wijze met ons communiceert, verzamelen wij eveneens alle content die u ons stuurt, inclusief uw opmerkingen en marketingvoorkeuren of antwoorden op enquêtes.

We gebruiken deze informatie of de registratie van ons gesprek voor toekomstig gebruik en opdat we u efficiënter diensten kunnen aanbieden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens om uw gebruikersaccount te beheren, om u nieuws te sturen (inclusief maandelijkse nieuwsbrieven om u attent te maken op wedstrijden, om u additionele diensten te bieden of op andere wijzen producten aan te bieden) indien dat wettelijk toegestaan is, en om functies en content aan te bieden die beter op u toegesneden zijn en om uw interesse in onze diensten en algemene consumententrends te analyseren en in algemene zin te begrijpen hoe onze Websites en Digitale Media gebruikt worden, zodat wij u een dienst kunnen bieden die up to date, efficiënt en betrouwbaar is en om in algemene zin onze Websites en Digitale Media te exploiteren en te verbeteren. Informatie die wij verzamelen wordt eveneens gebruikt om onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving mogelijk te maken, om uw identiteit te verifiëren, om fraude te voorkomen en risico’s omtrent krediet tegen te gaan en om onze naleving van mogelijke overeenkomsten die wij zijn aangegaan (inclusief de overeenkomst om u in staat te stellen onze Digitale Media en diensten te gebruiken) mogelijk te maken.

In algemene zin zal, op het moment dat wij u vragen om persoonlijke gegevens, uitgelegd worden waarom u gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens, en welke, te verstrekken.

  • Informatie die wij automatisch verzamelen/Geautomatiseerde interacties

Wanneer u onze Websites bezoekt en/of gebruikmaakt van onze Digitale Media verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat automatisch. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie beschouwd als persoonlijke gegevens onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. De informatie die wij automatisch verzamelen bevat specifiekeinformatie zoals uw IP-adres, soort apparaat, soort browser, acties en gebruikspatronen op de browser, een algemene geografische locatie (m.a.w. locatie in een land of stad) en andere technische informatie. We verzamelen eveneens informatie over welk soort interactie uw apparaat heeft gehad met of op onze Websites en Digitale Media, inclusief de bezochte pagina’s en links waarop geklikt is.

Deze informatie verzamelen stelt ons in staat om de bezoekers die onze Website en Digitale Media bezoeken beter te begrijpen, (inclusief wie deze gebruikt en hoe, en welke content voor hen interessant is) en via welke webpagina’s deze gebruikers bij ons belanden. We gebruiken deze informatie voor interne analytische doeleinden (bijvoorbeeld om uw gebruikersprofiel, gedrag, locatie, doelgroep, demografische gegevens en gegevens over wat u interesseert te registreren en te vermelden), de prestatie, effectiviteit en bereik van onze advertenties te meten (inclusief advertenties op het internet) evenals marketingactiviteiten op de Websites, Digitale Media en elders maar ook om de kwaliteit en relevantie van onze Websites en Digitale Media voor onze bezoekers te verbeteren. We gebruiken deze informatie eveneens om het mogelijk te maken bepaalde aspecten van de Websites en Digitale Media op maat te maken en uw voorkeuren te onthouden. Afhankelijk van uw gebruik van cookievoorkeuren kan dit het volgende zijn:

•          Advertentie- en marketingcampagnes plus aanbiedingen en promoties ontwikkelen, managen en voeren over onze content, producten en diensten of producten, diensten en andere initiatieven van externe partijen.

•          U advertenties sturen op basis van uw interesse (ook wel bekend als gericht(e) of persoonlijk(e) adverteren of advertenties), hetgeen advertenties zijn die gebaseerd zijn op uw interesses zoals afgeleid uit uw activiteiten op de Websites en Digitale Media en online diensten geëxploiteerd door externe partijen, evenals informatie uit andere bronnen. Advertenties gebaseerd op interesse bestaan uit geschreven advertenties, afbeeldingen, animaties of video’s en worden aan u getoond gebaseerd op verschillende factoren, inclusief de context van de website of app waarin deze verschijnen (bijv. sport of het reiskatern), informatie die u verstrekt heeft aan de beheerder van de website of app (bijv. toen u een account aanmaakte) en informatie zoals demografische gegevens, interesses en informatie over uw huishouden. Denk erom dat advertenties gebaseerd op interesse aan u getoond kunnen worden door externe partijen, zoals advertentienetwerken of advertentiebeurzen.

•          Marktonderzoek samenstellen. We verzamelen online en offline informatie wie wij over uw verkregen hebben, inclusief persoonlijke gegevens, om doelgroepen te creëren die meest waarschijnlijk reageren op advertenties, op basis van demografische gegevens, interesse of informatie over huishoudens.

•          Cross-device linken. Zoals hierboven reeds kort vermeld, zullen onze aanbieders van diensten en externe partijen, als u zichzelfvanaf diverse apparaten toegang verschaft tot de Websites en Digitale Media, proberen verbinding te maken tussen de diverse apparaten en browsers die u gebruikt om uzelf toegang te verschaffen tot de Websites en Digitale Media en onze content en advertenties die onder bepaalde omstandigheden elders gepubliceerd worden. Dit helpt ons om u een soepele ervaring te bieden op verschillende browsers en apparaten die u gebruikt en u relevantere content en advertenties te tonen (m.a.w. dat we u niet twee keer hetzelfde artikel laten zien). Bekijk ons Cookiebeleid voor informatie over de stappen die u kunt nemen om cross-device linken te beperken.

Zoals uitgelegd wordt een deel van deze informatie verzameld door het gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologie en deze worden verder uitgelegd in onderstaand gedeelte 5, onder het kopje “Cookies en andere trackingtechnologie”.

 

3. MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We mogen uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande categorieën ontvangers:

• Geaffilieerde en dochterondernemingen.  We werken nauw samen met geaffilieerde en dochterondernemingen binnen onze bedrijfsgroep met wie wij onze informatie delen indien nodig of gepast om onze Websites en Digitale Media te exploiteren.

• Externe aanbieders van diensten en partners. Voor het exploiteren en aanbieden van de Websites enDigitale Media gebruiken we diverse externe partijen om data te verwerken voor ons (bijvoorbeeld, voor het aanbieden van, het laten functioneren van of om te helpen de veiligheid te verbeteren van onze Websites en Digitale Media) of die op andere wijze persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die beschreven zijn in dit Privacybeleid of die aan u kenbaar gemaakt zijn toen we uw persoonlijke gegevens verzamelden. Deze kunnen bestaan uit exploitanten, promotors of aanbieders van prijzen of wedstrijden, of externe bedrijven die wij gebruiken om het versturen van onze nieuwsbrieven te faciliteren.

• Adverteerders, aanbieders van advertentie en marketing gerelateerde diensten en partners. We mogen uw informatie aanbieden aan adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken, advertentiebeurzen, marketingbedrijven, technologieverkopers en andere entiteiten die advertentie- of marketingcampagnes creëren, leveren en beoordelen, inclusief op internet gebaseerd advertenties.

• Social Media Platforms. Als u interactie heeft met social media widgets, content deelt met behulp van social media-deelknoppen of uzelf toegang verschaft tot functies op de Websites en Digitale Media die content of functies bevatten die aangeboden worden door social media platformen, verzamelen de relevante social media platforms informatie. We moedigen u aan om het privacybeleid van de social media platforms waar u interactie mee heeft te lezen, zodat u hun praktijken omtrent privacy begrijpt, aangezien wij hierover geen controle uitoefenen.

• Zakenpartners. In bepaalde gevallen bieden wij uw informatie aan onze zakenpartners aan, inclusief, maar niet beperkt tot, marketingpartners, sponsoren van content of evenementorganisatoren en voor uiteenlopende doeleinden. We werken bijvoorbeeld samen met een externe partij om producten aan te bieden op basis van co-branding, co-sponsoring of cross-promotie, hetgeen het delen van informatie behelst. Deze initiatieven vinden plaats op de Websites en Digitale Media of op andere media. De deelname van een zakenpartner aan een specifiek initiatief wordt aan u gecommuniceerd door het opnemen van de producten, diensten of branding van de relevante zakenpartner.

•  Andere partijen indien vereist bij wet of indien noodzakelijk om onze rechten te beschermen. We zullen uw informatie delen met elke bevoegde handhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere partij in gevallen waarin wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig of gepast is om onze wettelijke rechten, de privacy of veiligheid van onze medewerkers, gebruikers van de Websites en de Digitale Media of andere personen en entiteiten te beschermen of indien het nodig of gepast is om bedrijfsstandaarden en wetten of wettelijke procedures na te leven, inclusief reageren of gerechtelijke bevelen en verzoeken van openbaar en rijksbestuur.

• Zakelijketransacties. Aan een werkelijke of mogelijke koper (en diens vertegenwoordigers en adviseurs), in connectie met een werkelijk of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een willekeurig deel van ons bedrijf.

• Met uw toestemming.  Aan een willekeurige externe partij of persoon met uw toestemming om deze openbaar te maken.

 

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN WAT IS DE WETTELIJKE BASIS OM DEZE TE VERWERKEN

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven is afhankelijk van de desbetreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we die verzamelen.

We verzamelen normaliter echter alleen persoonlijke gegevens over u (i) wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan, (ii) wanneer het verwerken in ons legitiem belang is en uw belangen en rechten niet zwaarder wegen, of (iii) wanneer we uw toestemming hebben om dat te doen. In sommige vallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of kunnen we de persoonlijke gegevens nodighebben om uw belangen of die van een andere persoon te beschermen. Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om een contract met u aan te gaan, zullen we dit duidelijk maken op een gepast moment en u adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (evenals mogelijke consequenties indien u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken met betrekking tot onze legitieme belangen (of die van een willekeurige externe partij), zal dat belang normaliter zijn om onze Websites en Digitale Media te exploiteren, om met u te communiceren indien nodig om onze diensten aan u te leveren en/of voor ons legitiem commercieel belang, bijvoorbeeld wanneer we door u gestelde vragen beantwoorden, wanneer we onze Websites en Digitale Media verbeteren, aan marketing doen of met als doel het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten. We kunnen andere legitieme belangen hebben en indien gepast zullen we deze aan u op een gepast moment uitleggen welke legitieme belangen dat zijn.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft met betrekking tot de wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan a.u.b. contact met ons op middels de contactgegevens verschaft aan het begin van dit Privacybeleid.

 

5. COOKIES ENANDERE TRACKINGTECHNOLOGIE

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies in uw browser geweigerd worden, of om te melden wanneer websites cookies plaatsen of gebruiken. Denk erom dat als u cookies uitschakelt of weigert sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. We gebruiken ‘cookies’ en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk “Cookies”) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken, onder andere om u advertenties op basis van uw interesse te tonen. Voor meer informatie over het soort Cookies dat wij gebruiken, waarom en hoe u controle kunt uitoefenen over Cookies kunt u onze Cookiemelding bekijken.

 

6. HOE ZORGT AETN ERVOOR DAT MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG ZIJN?

We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat gepast is, gelet op het risico met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 

7. PRIVACY VAN KINDEREN

We gaan er niet vanuit dat onze Websites of Digitale Media gebruikt zal worden door personen jonger dan 16 jaar (iedereen “Minderjarige”), en ook niet dat we persoonlijke gegevens van Minderjarigen verzamelen en gebruiken. Als jij een Minderjarige bent, verkrijg dan toestemming van een van jouw ouders of van jouw wettelijke voogd voordat je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

Als we merken dat een Minderjarige ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd zullen we deze informatie verwijderen uit onze systemen.

 

8. DATARETENTIE

We slaan persoonlijke gegevens op die wij over u verzamelen in het geval wij een voortdurende legitieme reden hebben om dat te doen (bijvoorbeeld om u een dienst te leveren die u gevraagd heeft of om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot de wet, belastingen of boekhouding).

Wanneer wij geen voortdurende legitieme reden hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken zullen we deze verwijderen, niet langer gebruiken om u te identificeren, niet gebruiken in een verzameling gegevens, pseudonimiseren of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is, uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en deze vrijwaren van verdere verwerking totdat verwijderen mogelijk is.

 

9. INTERNATIONALE DATAOVERDRACHTEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen overgedragen worden naar en verwerkt worden in landen anders dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die afwijken van de wetten in uw land (en in sommige gevallen niet dezelfde bescherming bieden). De servers van onze Websites in het bijzonder zijn gevestigd in het VK en onze bedrijvengroep en externe aanbieders van diensten en partners opereren over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen mogen verwerken.

We hebben echter de gepaste maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid. Deze maatregelen bestaan uit het implementeren van een overeenkomst binnen onze bedrijvengroep die de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie bevat betreffende het overdragen van persoonlijke gegevens tussen de bedrijven in onze groep, die vereisen dat alle bedrijven in onze groep de persoonlijke gegevens die zij verwerken buiten de Europese Economische Ruimte beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

 

We hebben vergelijkbare gepaste maatregelen geïmplementeerd samen met onze externe aanbieders van diensten en partners. Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u contact met ons opnemen middels de contactgegevens die vermeld staan bovenaan dit Privacybeleid.

 

10. UW WETTELIJKE RECHTEN/RECHTEN BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING
U heeft de volgende rechten met betrekking tot gegevensbescherming:

• Indien u toegang wenst te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te updaten of te vragen om verwijdering ervan, kunt u dat op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan bovenaan dit Privacybeleid. Dergelijke verzoeken zijn onderhavig aan de toepasselijke wetgeving.

• Daarnaast kunt u bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om het verwerken van uw persoonlijke gegevens te beperken of een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens overgedragen te krijgen. Wederom kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan bovenaan dit Privacybeleid maar we vragen u te begrijpen dat dergelijke verzoeken onderhavig zijn aan de toepasselijke wetgeving.

• U heeft het recht om af te zien van marketingberichten die we u op willekeurige momenten kunnen sturen. U kunt dit recht gebruiken door te klikken op de link voor “afmelden” of “opt-out” in de marketinge-mail die wij u sturen. Om uzelf af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing) vragen we u om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan bovenaan dit Privacybeleid.

• U kunt eveneens op elk gewenst moment uw toestemming intrekken, indien we met uw toestemming uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt. Uw toestemming intrekken zal niet van invloed zijn op de wettelijkheid van het verwerken dat we gedaan hebben voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming, noch zal het van invloed zijn op het verwerken van uw persoonsgegeven die gedaan is in op grond van wettelijke verwerkingsgronden anders dan uw toestemming.

• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming betreffende het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Voor meer informatie kunt u in het VK contact opnemen met de Information Commissioner's Officevia: https://ico.org.uk/global/contact-us/.Voor autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen kunt u hier kijken: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

 

11. WEBSITES VAN EXTERNE PARTIJEN

DezeWebsite of onze Digitale Media bevatten links naar websites van externe partijen, plug-ins en applicaties. Klikken op dergelijke links, of die verbindingen mogelijk maken, kan externe partijen toestaan om gegevens over u te verzamelen of te delen. We hebben geen controle over deze websites van externe partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Indien u een link volgt, van onze Website of Digitale Media naar websites van externe partijen of andere digitale media, dient u zich ervan bewust te zijn dat die websites of digitale media niet vallen onder dit Privacybeleid en dat zij er hun eigen privacybeleid op na kunnen houden. We accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van externe partijen en digitale media. Lees het beleid van alle websites van externe partijen of digitale media voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

 

12. UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS TE INFORMEREN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN

We mogen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons Privacybeleid wijzigen zullen we de gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de doorgevoerde wijzigingen. We zullen uw toestemming verkrijgen voor alle aanzienlijke wijzigingen betreffende het Privacybeleid indien en wanneer dit vereist is door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

De datum bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer deze voor het laatst is geupdate.

 

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben accuraat en recent zijn. Laat het ons weten indien er zich wijzigen voordien met betrekking tot uw persoonlijke gegevens gedurende uw relatie met ons.

Websites beheertdoor AETN die vallen onder dit Privacybeleid zijn: 

blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery(beperkt tot het personeel), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.